Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na jak najwyższym poziomie, zgodnie z Polityką prywatności.
W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące plików cookies.
Projekty UE
Projekt pn.

Poprawa jakości świadczonych usług transportu publicznego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku poprzez zakup nowych autobusów”

RPKP.01.02.00-04-002/14

jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej

Działania 1.2. Infrastruktura transportu publicznego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
na lata 2007 – 2013Całkowita wartość inwestycji                                        4 967 970,00 zł

Kwota dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego            3 411 585,01 złBeneficjentem Projektu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku
Projekt
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013