Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na jak najwyższym poziomie, zgodnie z Polityką prywatności.
W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące plików cookies.
Cenniki usług

 

 Nowy cennik biletów ważny od 1.10.2011

Nowy cennik biletów ważny od 1.10.2011

 Cennik Reklamy na autobusach MPK

CENY URZĘDOWE ZA PRZEWOZY ŚRODKAMI TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA
Podstawa prawna: Uchwała Nr 115/XVIII/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r.; Uchwała Nr 46/XVIII/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r Rady Miasta Włocławek.
Uchwała Nr 32/XVI/2008 z dnia 31 marca 2008 r.; Uchwała 45/XVIII/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. Rady Miasta Włocławek.
Opłaty (w zł) za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Włocławek obowiązujące do dnia 30.09.2011r.
 
 
Lp.
Wyszczególnienie rodzajów  biletów
Kategoria  biletów
 
Jednorazowy
Karnet
Miesięczny
 
Normalny
Ulgowy
Normalny
Ulgowy
Normalny
Ulgowy
 
40%
50%
40%
50%
40%
50%
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
 
1.
Jednorazowe,  na  1.  linię autobusową i czas przejazdu:
Cena  biletu
 
1.1.
do 15 min.
2,10
 
1,26
 
1,05
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.
do 30 min.
2,20
 
1,32
 
1,10
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.
powyżej 30 min.
2,30
 
1,38
 
1,15
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
Karnety  na 1. linię autobusową            i czas przejazdu:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1
do 15 min.
 
 
 
10,50
 
6,30
 
5,25
 
 
 
 
 
2.2.
powyżej 15 min.
 
 
 
11,50
 
6,90
 
5,75
 
 
 
 
 
3.
Bilety wieloprzejazdowe  na  wszystkie  linie  autobusowe:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.
Bilet dzienny na okaziciela
 
6,60
 
 
3,96
 
 
3,30
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.*
Bilet regionalny jednorazowy normalny i ulgowy wystawiony przez PKP  Przewozy Regionalne na trasie Toruń Włocławek z dopiskiem „ważny w MPK we Włocławku”  wyłącznie na liniach miejskich przez 60 min. licząc od godz. wskazanej na bilecie
 
2,00
 
1,00
 
 
4.
Okresowe – imienne  na:
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.
 jedną linią miejską,  ważny  na  wszystkie dni miesiąca
 
 
 
 
 
 
67,00
 
 
 
 
 
4.2.
jedną  linię miejską łączoną z linią podmiejską
 
 
 
 
 
 
33,00
  19,80
 
 
4.3
wszystkie miejskie linie ważny  na wszystkie dni miesiąca
 
 
 
 
 
 
90,00
 
 
 
4.4.
wszystkie linie miejskie,
ważny  na  wszystkie dni miesiąca dla współmałżonków pracowników MPK sp. z o.o., byłych pracowników MPK i ich współmałżonków oraz dla wdów            i wdowców pracowników i byłych pracowników MPK sp. z o.o.
 
 
 
 
 
 
 
 
18,00
 
 
 
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
 
4.5.
 
Bilet regionalny miesięczny imienny normalny i ulgowy wystawiony  przez PKP  Przewozy Regionalne na trasie Toruń Włocławek z dopiskiem „ważny w MPK we Włocławku”  na linii nr .....,” ważny na wybranej linii autobusowej w granicach administracyjnych miasta
 
 
 
 
 
 
 
45,00
 
22,50
5.
Szkolne,  dla:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uczniów szkół dziennych, podstawowych, gimnazjalnych, średnich i policealnych działających na podstawie przepisów ustawy  o systemie oświaty, oraz studentów studiów dziennych,  na:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.
 
jedną linię miejską,  ważny  na  wszystkie dni miesiąca
 
 
 
 
 
 
 
40,20
 
 
33,50
 
 
 
5.2.
 
 
wszystkie linie, ważny  na  wszystkie dni miesiąca
 
 
 
 
 
 
 
 
54,00
 
45,00
 
 
5.3.
 
ważny na wszystkie linie miejskie, ważny na wszystkie dni miesiąca          
dla dzieci pracowników  byłych pracowników  MPK sp. z o.o.
 
 
 
 
 
 
 
 8,10  
 
 
 
6.
Na okaziciela:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.
Na  linie miejskie, ważny na  dni robocze (za wyjątkiem niedziel                i świąt)
 
 
 
 
 
 
110,00
 
 
 
 
6.2.
 Na wszystkie linie miejskie ,ważny  na wszystkie dni miesiąca
 
 
 
 
 
 
136,00
 
 
 
 
7.
Opłata za przewóz bagażu   podręcznego,  o  wymiarach  
powyżej 60x40x20 cm  1.  linią autobusową i czas przejazdu:
 
 
 
 
 
7.1.
do 15 min.
2,10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.
do 30 min.
2,20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.
powyżej 30 min.
2,30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
 
Opłata za przewóz zwierzęcia  1.  linią autobusową i  czas przejazdu:
 
 
 
 
 
 
8.1.
do 15 min.
2,10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.
do 30 min.
2,20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3.
powyżej 30 min.
2,30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.
Bilet kupowany u kierowcy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1.
 
 
9.2.
Normalny,  dwustronnego  kasowania
 
 
Ulgowy , jednostronnie  kasowany
 
2,30
 
 
1,38
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
 
 
 
 
 
 
10.
Bilety okresowe nabywane na okres krótszy niż 1 miesiąc:
 
10.1.
na jedną dekadę
 
 
 
 
 
 
- 1/3 ceny biletu miesięcznego + 1,50 zł
 
10.2.
na dwie dekady
 
 
 
 
 
 
- 2/3 ceny biletu miesięcznego + 1,00 zł
 
10.3.
pół miesiąca
 
 
 
 
 
 
- 1/2 ceny biletu miesięcznego + 1,00 zł
 

Cennik opłat (w zł.) za przewozy autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. we Włocławku na liniach wykraczających poza granice administracyjne miasta Włocławek do dnia 30.09.2011r. 
Podstawa prawna: Uchwała Nr 28/2008 z dnia 09. 04. 2008 r. Zarządu M.P.K. Spółka z o. o. we Włocławku

Podstawa prawna:
1. Uchwała Nr 28/2008 z dnia 09. 04. 2008 r. Zarządu M.P.K. Spółka z o. o. we Włocławku
2. Uchwała Nr 56/2009 z dnia 19. 06. 2009 r. Zarządu M.P.K. Spółka z o. o. we Włocławku

Lp.
Wyszczególnienie  rodzajów biletów
Linia   komunikacyjna   nr:
 
5
6
7
8
11
13
13K
24
GB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
11
1.
Jednorazowe dla :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1
osób w wieku pow.7 lat, za przewóz wózka lub bagażu
3,00
3,10
2,80
3,30
2,90
2,60
2,95
2,95
3,20
1.2
dzieci w wieku 4-7 lat
2,10
2,15
1,95
2,30
2,05
1,85
2,00
2,00
2,25
1.3
studentów szkół wyższych i kombatantów
1,50
1,55
1,40
1,65
1,45
1,30
1,48
1,48
 
1,60
2.
Okresowe
120,00
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.
   
2.2.
ważne  we  wszystkie dni   miesiąca autobusami jednej linii
124,00
112,00
132,00
116,00
104,00
118,00
118,00
128,00
ważne na wszystkie linie poza granicami miasta we wszystkie dni miesiąca
165,00
 
  3.
Szkolne dla: uczniów szkół dziennych, podstawowych, gimnazjalnych, średnich i policealnych działających na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty  autobusami jednej linii, ważny we wszystkie dni miesiąca
68,00
70,00
64,00
74,00
65,00
59,00
66,00
66,00
72,00


 

Opłaty dodatkowe za przewozy osób i bagażu bez ważnego biletu ,

Opłaty dodatkowe za przewozy osób i bagażu bez ważnego biletu
1
Opłaty  dodatkowe   za  przewozy  osób
1.1
opłata  dodatkowa  za  przejazd  bez  ważnego  biletu
105,00*
107,50**
w  przypadku  natychmiastowego  uiszczenia  opłaty  dodatkowej  lubnajdalej  w  ciągu  7-dni  od  datywystawienia  dokumentu  zobowiązującego  do  uiszczenia  tej  opłaty, wysokość  opłaty  wynosi
73,50*
75,25**
1.2
opłata  dodatkowa  za  przejazd  bez  ważnego  dokumentu  potwierdzającego  uprawnienia  do przejazdu   ulgowego  lub  bezpłatnego
84,00*
107,50**
w  przypadku  natychmiastowego  uiszczenia  opłaty  dodatkowej  lub  najdalej  w  ciągu  7-dni  od  daty wystawienia  dokumentu  zobowiązującego  do  uiszczenia  tej  opłaty, wysokość  opłaty  wynosi
58,80*
75,25**
2.
Opłata  dodatkowa  za  zabieranie  ze  sobą  do  środka  transportowego
2.1
zwierząt i rzeczy bez uiszczenia opłaty
42,00*
43,00**
w przypadku natychmiastowego  uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7-dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty wynosi
29,40*
30,10**
2.2
rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu w warunkach szczególnych, bez zachowania tych warunków
42,00*
43,00**
w przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7-dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty wynosi
29,40*
30,10**
3
Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnienia przyczyny
315,00*
322,50**
3.1
w przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7-dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty wynosi
220,50*
225,75**
*) Poza  granicami adm. miasta. Podst. prawna: Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 20.01.2005r.w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tyt. przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej. (Dz.U. z 2005r. Nr 14 poz. 117)
**) W granicach adm. miasta. Podst. prawna :Uchwała Nr 32/XVI/2008 Rady Miasta Włocławek z dn. 31. 03. 2008 r.

Opłata manipulacyjna za czynności związane ze zwrotem albo umorzeniem opłat dodatkowych wyszczególnionych w punktach 1,2,3, wynosi 10 % tej opłaty.